Výstavní program Galerie FaVU 2021
2021
Vysoké učení technické v Brně
216305
44/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
190 000 Kč
projekt
400 000 Kč
200 000 Kč
25
26
3
29