INDUSTRA ART 2021
2021
Vaizard, z.ú.
29228107
ústav
41/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
500 000 Kč
projekt
1 295 000 Kč
853 000 Kč
25
27,67
2
29,67