Forum Brunense 2019
2019
Spolek přátel Muzea města Brna
27048331
spolek
26/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
40 000 Kč
projekt
90 000 Kč
60 000 Kč
15
16,67
1
17,67