Ulicemi Brna proti proudu času
2019
Nakladatelství JOTA, s.r.o.
25326473
s.r.o.
20/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
95 000 Kč
projekt
410 000 Kč
255 000 Kč
15
16,67
1
17,67