VLASTIVĚDNÝ VĚSTNÍK MORAVSKÝ, vydání ročníku 71, roku 2019, s příspěvky zaměřenými na tematiku města Brna a Brněnska
2019
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, z. s.
00462152
spolek
17/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
30 000 Kč
projekt
375 000 Kč
40 000 Kč
15
17,33
1
18,33