Jiří Mahen: myšlenky pro druhé tisíciletí (pracovní název)
2019
Moravské zemské muzeum
00094862
státní p.o.
16/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
30 000 Kč
projekt
120 000 Kč
82 000 Kč
15
17,33
1
18,33