Setkání mezi městy - večer scénického tance
2021
Taneční scéna, z. s.
67025391
spolek
47/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
39 000 Kč
projekt
59 000 Kč
39 000 Kč
25
23,33
3
26,33