Cena Michala Ranného
2021
Přátelé Moravské galerie, z. s.
67011586
spolek
34/KZ
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
0 Kč
projekt
149 000 Kč
84 000 Kč
25
21,33
3
24,33