Creative MG
2021
Přátelé Moravské galerie, z. s.
67011586
spolek
33/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
70 000 Kč
projekt
180 000 Kč
104 000 Kč
25
22
3
25