Ročenka Genealogické a heraldické informace r. XXXX
2021
Moravská genealogická a heraldická společnost,z.s.
64327329
spolek
28/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
25 000 Kč
projekt
42 500 Kč
25 000 Kč
25
23,67
3
26,67