Literární KREAT 2019
2019
Kunštát PRO FUTURO o.p.s.
29193478
o.p.s.
12/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
40 000 Kč
projekt
160 000 Kč
112 000 Kč
15
15,67
0
15,67