Výstava Slané ženy
2021
Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s.
45249440
spolek
21/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
52 000 Kč
projekt
108 000 Kč
52 000 Kč
25
24
3
27