Francouzská sezóna v Brně
2021
Alliance Française Brno, z. s.
00545945
spolek
5/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
130 000 Kč
činnost
480 000 Kč
250 000 Kč
25
25,33
3
28,33