Nechte děti přicházet ke mně
2021
VERBUM ET MUSICA, spolek
70853371
spolek
3/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
57 000 Kč
projekt
86 000 Kč
57 000 Kč
25
24
3
27