Celoroční činnost Smíšeného sboru Kantiléna 2021
2021
Smíšený sbor Kantiléna, z.s.
22859381
spolek
79/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
100 000 Kč
činnost
346 000 Kč
145 000 Kč
25
26
1
27