16. Dílna pro nejmladší skladatele
2021
Sdružení Q, z.s.
41600614
spolek
78/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
13 000 Kč
projekt
209 000 Kč
13 000 Kč
25
27
3
30