Kontexty - brněnský kulturně-literární časopis
2019
Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s.
48514314
o.p.s.
8/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
100 000 Kč
projekt
855 000 Kč
200 000 Kč
15
18,33
0
18,33