Esejistický průvodce nezáměrného turisty Brňanovi
2019
Centrum pro kulturu a společnost, z.s.
22670629
spolek
6/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
100 000 Kč
projekt
506 000 Kč
210 000 Kč
15
16,33
0
16,33