Pocta brněnskému skladateli Janu Novákovi - 100 let od narození
2021
Lumír, z.s.
70859400
spolek
47/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
120 000 Kč
činnost
548 000 Kč
368 000 Kč
25
24
3
27