Svět v písních aneb Skladby v původních jazycích různých národů napříč světem
2021
KS Boni discipuli, z.s.
22868721
spolek
43/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
100 000 Kč
projekt
285 000 Kč
196 000 Kč
25
24
3
27