Od Janáčka k dnešku
2021
Klub moravských skladatelů, z. s.
62160885
spolek
40/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
100 000 Kč
projekt
165 000 Kč
110 000 Kč
25
26
3
29