Mikroopery
2021
Jana Vondrů
x
OSVČ
33/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
50 000 Kč
projekt
232 500 Kč
93 000 Kč
25
24,33
3
27,33