Cyklus komorních koncertů v Augustiniánském klášteře
2021
Czech Ensemble Baroque, z.s.
22674209
spolek
23/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
180 000 Kč
projekt
471 000 Kč
235 000 Kč
25
26
3
29