Cotatcha Orchestra - série koncertů
2021
Cotatcha Orchestra, z.s.
03575403
spolek
20/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
200 000 Kč
projekt
705 000 Kč
274 000 Kč
25
27
3
30