Komorní kytara v Löw-Beerově vile
2021
Česká kytarová společnost z.s.
27043321
spolek
15/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
130 000 Kč
projekt
373 000 Kč
168 000 Kč
25
26,33
2
28,33