Milan Kundera v ohlasech domácích i světových autorů
2019
B&P Publishing, z.ú.
70889899
ústav
2/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
80 000 Kč
projekt
287 000 Kč
140 000 Kč
15
19
0
19