Umělecká činnost Brněnského akademického sboru
2021
BAS - Brněnský akademický sbor, z.s.
26680700
spolek
7/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
150 000 Kč
činnost
285 000 Kč
170 000 Kč
25
26,67
3
29,67