Koncertní činnost BCO - BRNO CONTEMPORARY ORCHESTRA v roce 2021
2021
?TRIUM, z. s.
22767410
spolek
4/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
270 000 Kč
činnost
1 790 000 Kč
300 000 Kč
25
29,33
3
32,33