Aargh - výtvarná publikace
2019
Analphabet Books, z. s.
26681501
spolek
1/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
30 000 Kč
projekt
160 000 Kč
45 000 Kč
15
17,67
1
18,67