XIII.mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2021
2021
Asociace interpretační soutěže dechových nástrojů Brno, z. s.
68081448
spolek
3/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
90 000 Kč
projekt
775 000 Kč
100 000 Kč
25
27,33
3
30,33