Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno
2021-2022
Kantiléna z.s.
22888250
spolek
4/2/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
1 600 000 Kč
činnost
5 686 000 Kč
3 081 000 Kč
25
28,67
3
31,67