Rozvoj tanečního umění ve školách, dětských klubech, taneční akce pro mládež v rámci školek, na zákl. a středních školách, podpora profesionálního zpřístupňování kulturně-umělecké tvorby v Brně
2019
Taneční škola STARLET s.r.o.
06089445
s.r.o.
18/T
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti tance
0 Kč
projekt
10 000 Kč
7 000 Kč
15
10,33
0
10,33