Future Gate Sci-fi Film Festival 2021 - Brno
2021
Future Gate z. s.
02444933
spolek
3/A
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
110 000 Kč
projekt
318 000 Kč
120 000 Kč
25
25,33
3
28,33