SERIAL KILLER 2021 - Festival televizních a online seriálů
2021
Telepunk s.r.o.
05508746
s.r.o.
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální
2 700 000 Kč
projekt
10 000 000 Kč
3 500 000 Kč
x
x
x
x