Mezinárodní stepařský festival Brno 2019
2019
STEPFESTIVAL z.s.
22718290
spolek
13/T
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti tance
40 000 Kč
projekt
320 000 Kč
65 000 Kč
15
15,33
0
15,33