Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19
2020
Kulturní družstvo Kafara
06021450
družstvo
27/C
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19
50 000 Kč
x
50 000 Kč
50 000 Kč
x
x
x
x