Přehled dotací statutárního města Brna
Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19
2020
MgA. František Chaloupka, Ph.D.
03757811
OSVČ
19/C
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19
48 000 Kč
x
48 000 Kč
48 000 Kč
x
x
x
x