Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19
2020
AGENTURA KORÁB s.r.o.
01831313
s.r.o.
17/C
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19
29 000 Kč
x
29 000 Kč
29 000 Kč
x
x
x
x