Přehled dotací statutárního města Brna
Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19
2020
ARTISSIMO z.s.
22817701
spolek
13/C
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19
40 600 Kč
x
40 600 Kč
40 600 Kč
x
x
x
x