Přehled dotací statutárního města Brna
Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19
2020
Jakýkoliv důvod z.s.
07816642
spolek
9/C
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19
30 000 Kč
x
30 000 Kč
30 000 Kč
x
x
x
x