Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19
2020
MgA. Kateřina Spáčilová Blažková
02917840
OSVČ
8/C
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19
28 000 Kč
x
28 000 Kč
28 000 Kč
x
x
x
x