Přehled dotací statutárního města Brna
Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19
2020
Divadlo Za hradbami z.s.
05438462
spolek
7/C
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19
0 Kč
x
50 000 Kč
50 000 Kč
x
x
x
x