Přehled dotací statutárního města Brna
Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19
2020
Social Reactor, z.s.
04519892
spolek
2/C
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19
21 402 Kč
x
21 402 Kč
21 402 Kč
x
x
x
x