Řešení negativních dopadů vládních a ministerských nařízení spjatých s pandemií COVID-19
2020
Aeropolis s.r.o.
02035707
s.r.o.
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
350 000 Kč
x
848 220 Kč
419 000 Kč
x
x
x
x