Řešení negativních dopadů vládních a ministerských nařízení spjatých s pandemií COVID-19
2020
Metro Music s.r.o.
26244390
s.r.o.
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
500 000 Kč
x
4 052 000 Kč
1 283 000 Kč
x
x
x
x