Řešení negativních dopadů vládních a ministerských nařízení spjatých s pandemií COVID-19
2020
BuranTeatr z.s.
27052460
spolek
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
500 000 Kč
626900
2 098 900 Kč
626 900 Kč
x
x
x
x