Řešení negativních dopadů vládních a ministerských nařízení spjatých s pandemií COVID-19
2020
Český filharmonický sbor Brno, o.p.s.
25318926
o.p.s.
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
480 000 Kč
x
22 100 000 Kč
480 000 Kč
x
x
x
x