Řešení negativních dopadů vládních a ministerských nařízení spjatých s pandemií COVID-19
2020
Divadlo Líšeň z. s.
69649197
spolek
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
150 000 Kč
x
1 307 000 Kč
200 000 Kč
x
x
x
x