Kulturní družstvo Kafara - celoroční činnost 2020
2020
Kulturní družstvo Kafara
06021450
družstvo
6/K
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů
195 000 Kč
činnost
834 000 Kč
240 000 Kč
20
19,34
3
22,34