Přehled dotací statutárního města Brna
Festival Mendel
2020
Společně, o.p.s.
26976307
o.p.s.
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
1 000 000 Kč
projekt
1 250 000 Kč
1 000 000 Kč
x
x
x
x